Kontakta Small Lake Cruisers

Small Lake Cruisers är en ideell förening som med stor entusiasm organiserar evenemanget Small Lake Meet. Small Lake Meet 2009 var mycket lyckat, och många efterfrågade en fortsättning, vilket dröjde till 2014. I år genomför vi evenemanget igen och avsikten är att detta skall bli en långlivad och mycket uppskattad tradition i Hedekas.

Vi är nu ett glatt gäng som vill sätta Hedekas på kartan, och har därigenom startat föreningen som jobbar för att det ska bli återkommande bilträffar. Vi i styrelsen har alla olika intressen, vilket gör att vi vill skapa en träff där alla kan trivas och ha roligt.

Om du har frågor

angående boende, mat och aktiviteter mm.:
info@small-lake-cruisers.se

angående cruisingen på lördagen:
landsvagscrusing@small-lake-cruisers.se

angående lady cruisingen på fredagen:
ladycrusing@small-lake-cruisers.se

angående sponsring
sponsring@small-lake-cruisers.se

vad du kan hjälpa till med:
arbetskraft@small-lake-cruisers.se


Small Lake Cruisers

Organisationsnummer: 802474-3810

Postadress: Restad 10, 455 96 Hedekas

Bankkontonummer: 5116 10 12 362

Bankgironummer: 523-6906